Ile góra ma lat…

Muzeum etnograficzno-przyrodnicze wpisane do rejestru zabytków. W XIX wiecznej chałupie i stodole znajdują się stare sprzęty, narzędzia, naczynia zasobowe. W komorze mieści się w unikalny sposób prezentowana wystawa minerałów i skamieniałości z obszaru między Wisłą a Bugiem. W oborze galeria – prace roztoczańskich mistrzów w drewnie, kamieniu, glinie,metalu i na płótnie.

Zapraszamy młodzież i dorosłych na rozmowy o małych ojczyznach, o tradycji, o przeszłości.

Ślady dinozaurów
Świat polskich dinozaurów wykracza poza region świętokrzyski. Dinozaury żyły też pod koniec kredy (ok. 70 mln lat temu) na Roztoczu. Odkrycia tego dokonali w 2005 roku dr Gererd Gierlinski z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie i Stanisław Jachymek z Guciowa.

W zagrodzie Guciów mogą Państwo obejrzeć ślady ostatnich dinozaurów żyjących na terenie Polski i jedne z ostatnich na świecie.

Tropy dinozaurów na Roztoczu zachowały się we wsi Potok, 5 km od Guciowa. Żyły tam duże roślinożerne dinozaury kaczodziobe, zwane hadrozaurami. Znaleziono także trop kilkumetrowego drapieżnika, z rodziny tyranozaurów. Tropy tego gatunku odkryto także w Hiszpanii, Kanadzie i Teksasie.

Na Roztoczu w okresie kredowym nie zawsze było morze. Ląd wynurzył się tutaj około 70 mln lat temu pod koniec kredy. Dowody na to można oglądać w Guciowie, m.in.: olbrzymi :pień” kredowej paproci drzewiastej oraz liście drzew liściastych odciśnięte w skale górnokredowej (w opoce z amonitem).

Roztoczańskie dinozaury żyły na wybrzeżu tzw. Lądu Małopolskiego. Wówczas południowa część dzisiejszego terytorium Polski stanowiła ląd, a środkowa była ciepłym morzem.

Meteoryty
W Zagrodzie Guciów przechowywany jest ostatni polski meteoryt nazwany Zakłodzie (od nazwy roztoczańskiej wsi, w której został odkryty w 1998 roku przez Stanisława Jachymka). Jest to kamień ważący 8,68 kg, pokryty rdzawą skorupą, sklasyfikowany wstępnie jako pierwotny achondryt enstatytowy.

W zbiorach Stanisława Jachymka znajdują się również kompletne okazy oraz odłamki ponad 50 meteorytów z całego świata, a każdy z nich jest inny. Zbiór ten jest cennym materiałem porównawczym.

W 2004 roku w Guciowie miał miejsce zjazd założycieli Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, w którym uczestniczyli polscy i zagraniczni miłośnicy meteorytów. Dzięki działalności tego stowarzyszenia powstało bardzo dużo ciekawych publikacji. Towarzystwo jest organizatorem konferencji w: Guciowie (kilkakrotnie), Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu. Skupia ono kilkadziesiąt osób, wśród których znajdują się: naukowcy, kolekcjonerzy, poeci i „obwąchiwacze ziemi”.
Towarzystwo za cel postawiło sobie inspirowanie i zachęcanie innych do poszukiwania meteorytów oraz popularyzację wiedzy na ten temat.

Około 2012 roku powstanie w Guciowie lub Zamościu wystawa meteorytów pod tytułem: „Meteoryty w poezji”. Póki co, są to tylko marzenia, które jeszcze śpią w wąwozie.