Zagroda guciów

Zapraszamy

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów


ZAGRODA GUCIÓW

MUZEUM ETNOGRAFICZNO – PRZYRODNICZE, SKANSEN KULINARNY

ZAGRODA GUCIÓW powstała z marzenia dwojga geografów, wpisana do rejestru zabytków, nigdy nie otrzymała pomocy od państwa, samorządu, konserwatora zabytków.

 

  • Wstęp do ZAGRODY GUCIÓW
osoby dorosłe 5 zł/os
dzieci bezpłatnie


WAŻNE!
Parking, toalety, fotografowanie, wystawy czasowe składają się na wyżej wymienioną opłatę a także NOWOŚĆ w zagrodzie pojawiły się zwierzęta gospodarskie.

  • Zwiedzanie Muzeum etnograficzno- przyrodniczego z przewodnikiem (ok. 1h)

Bilet indywidualny:

normalny 20 zł/os
ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci, renciści) 12 zł/os 15 zł/os

Bilet grupowy:

grupa min. 20 osób 12 zł/os

Przewodnicy i opiekunowie grup, w chwili wytchnienia, mogą skorzystać u nas w Gospodzie
z darmowej kawy lub herbaty oraz czegoś słodkiego...

  • Ognisko + kiełbasa, chleb, ketchup, musztarda lub pieczone ziemniaki na ognisku.
grupa min. 20 osób 15 zł/os
grupy poniżej 20 osób wg ustaleń indywidualnych

 

  • Pokaz pieczenia podpłomyków, degustacja.
grupa min. 20 osób 150 zł
grupa powyżej 20 osób 7 zł/os

 

  • Samodzielny wyrób masła, degustacja.
grupa min. 20 osób 150 zł
grupa powyżej 20 osób 7 zł/os

 

  • Przejazd furami lub saniami przy Roztoczańskim Parku Narodowym.
Przejazd furami (7 os.) 200 zł/fury
Przejazd saniami (6 os.) 200 zł/fury

 

  • „Roztoczańska muzyka”
„Roztoczańska muzyka” – akordeon i śpiew / pianino 150-250 zł/os

 

  • „Ścieżki przyrodnicze”
Przejście ścieżką archeologiczno-przyrodnicza  „Wczesnośredniowieczne grodzisko na górze Monastyrz, Roztoczańska Buczyna i wąwozy lessowe” (ok. 1,5 h). 300 zł
Ścieżka przyrodnicza „Meandry Wieprza, działalność bobrów, kurhany i przytulanie
200-letnich sosen” (ok. 1,5 h).
300 zł

 

  • Warsztaty garncarskie
Warsztaty garncarskie 1,5h-2,5h. Możliwość zabrania ze sobą wykonanej pracy. 600 zł
„Roztoczańska muzyka” – akordeon i śpiew / pianino 150-250 zł/godz

 

  • Warsztaty tkactwa artystycznego w Zagrodzie kultywujemy tradycje tkackie. Można tu zobaczyć i poznać dawne kilimy ludowe, tkactwo artystyczne i użytkowe. Istnieje również możliwość lekcji edukacyjnych o tkactwie i podstawowych technikach.
Grupy do 25 osób. Wymagany czas 1-2h. Tkanie podstawowymi technikami bez zabierania tkaninki ze sobą (bo za mały czas) grupa otrzymuje2-3 prace na pamiątkę. 50 zł/os
Grupy do 25 osób. Wymagany czas 1-3h. Tkanie podstawowymi technikami.
W tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą.
70 zł/os
1 osoba. Zajęcia specjalistyczne indywidualne. Wymagany czas 5h. Tkanie podstawowymi technikami. W tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą. 400 zł
2 osoby. Zajęcia specjalistyczne indywidualne. Wymagany czas 5h. Tkanie podstawowymi technikami. W tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą. 700 zł
3 osoby. Zajęcia specjalistyczne indywidualne. Wymagany czas 5h. Tkanie podstawowymi technikami. W tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą. 900 zł
4 osoby. Zajęcia specjalistyczne indywidualne. Wymagany czas 5h. Tkanie podstawowymi technikami. W tym czasie możliwe jest aby każdy uczestnik wykonał sobie niewielką pracę z możliwością zabrania ze sobą. 1000 zł