Zagroda Guciów

Zagroda Guciów przedsięwzięcie emocjonalno-artystyczne. Ulotne jak mgły nad Wieprzem jednocześnie rzeczywiste, istniejące.

Czasu na wędrowanie w chmurach
Czasu na ciszę
Czasu na zdziwienie
Może nam trzeba?
                                Stanisław Jachymek

Zagroda położona jest w przełomowej dolinie Wieprza na Roztoczu Środkowym. Dookoła rozciąga się odwieczna puszcza, dzisiaj lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znajduje  się tutaj najlepiej zachowany w Polsce zespół wczesnośredniowiecznego osadnictwa (grodzisko, osady otwarte, cmentarzyska kurhanowe).

Przygotowaliśmy dla Państwa noclegi w tradycyjnych chałupach oraz smaczne potrawy dawnej wiejskiej kuchni. Nasze muzeum w zabytkowej zagrodzie zaprasza na spotkanie z przeszłością i pięknem tych ziem.

Do Zagrody Guciów, gdzie wyjątkowa przyroda łączy się z tradycją i historią Polski wato zajrzeć.

Z serca zapraszamy.